Další akce pro děti

Další akce pro děti:

Během školního roku pořádáme další akce pro rodiny s dětmi, jako například dětské Vánoce, zimní táborák s opékáním, dětský karneval, výlety do přírody apod.

Tovární 66