Program pro děti při bohoslužbě (besídka)

Pokud se na bohoslužbě sejde 3 a více dětí, je jim umožněn program ve vedlejší místnosti se zkušeným pracovníkem. Zde si mohou hrát, zpívat, poznávat dětským způsobem biblické příběhy a umožnit tak svým rodičům nerušenou účast na bohoslužbě. Účast na programu je dobrovolná, pokud to děti zvládnou, mohou zůstat s rodiči v sále, kde je malý dětský koutek s hračkami.

Tovární 66