Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Ve spolupráci s Diakonií CB jsme zapojeni do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu.

V rámci tohoto projektu jsme od r. 2019 poskytli pomoc v celkové hodnotě asi 1 400 000,- Kč již více než 1200 klientům, většině z nich opakovaně.

Tyto potraviny směřují především k maminkám samoživitelkám, seniorům, zdravotně postiženým osobám a lidem bez přístřeší.

Výdej potravinové pomoci: čtvrtek 9 – 12 h na adrese Tovární 66, Český Krumlov

Kontakt: Dagmar Maňásková, 737 441 903

Pokud nám chcete přispět na potravinovou pomoc, můžete poslat peníze na účet 2301576352/2010. Děkujeme.

Tovární 66