Základní informace o nás

Společenství Elim Český Krumlov je pobočkou Sboru Církve bratrské Elim Písek.

Vytváříme podmínky k tomu, abychom věřícím a hledajícím lidem umožnili poznávání Bible, přemýšlení nad ní při kázání i v malých skupinkách, společné uctívání Boha při nedělní bohoslužbě a zá-roveň poskytujeme pomoc potřebným, protože věříme, že naším posláním je také praktický projev křesťanské lásky k bližním.

Může k nám přijít každý, kdo přemýšlí o Bohu, hledá biblické informace, touží najít nové přátele mezi věřícími lidmi, chce si od-počinout v bezpečném prostředí nebo je jen zvědavý. Naše programy a setkání jsou otevřené veřejnosti.

Tovární 66